Edytor Google AdsPraktyczne wykorzystanie Edytora Google Ads w tworzeniu i optymalizacji kampanii

19 kwietnia 20200

Proces tworzenia kampanii Google Ads w panelu online nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza gdy sama struktura kampanii jest mocno rozbudowana. Na szczęście jest narzędzie, które w znacznym stopniu usprawnia pracę podczas tworzenia, edycji i optymalizacji kampanii.

Mowa o Edytorze Google Ads, czyli desktopowej, darmowej aplikacji, która pozwala na szybkie i sprawne tworzenie kampanii oraz ich edycję. Co najważniejsze, po pobraniu danego konta do aplikacji, można pracować w trybie offline.

Początkowo Edytor może przytłoczyć liczbą opcji, jednak po zapoznaniu się z jego budową okazuje się, że jest bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze. Aplikację można pobrać pod linkiem https://ads.google.com/home/tools/ads-editor/. Istnieją dwie wersje: dla systemu Windows oraz macOS. W artykule zostanie przedstawiona wersja dla macOS, natomiast obie wersje różnią się w zasadzie tylko skrótami klawiaturowymi oraz położeniem menu aplikacji.

Struktura aplikacji

Panel Edytora Google Ads składa się z sześciu elementów:

 • Menu aplikacji (kolor fioletowy) – główne opcje aplikacji, opcje edycji oraz narzędzia, o których będzie mowa w dalszej części artykułu; część z tych opcji jest dostępna również w pasku narzędzi oraz widoku danych,
 • Pasek narzędzi (kolor zielony) – opcje dotyczące pobierania kont, sprawdzania wprowadzonych zmian oraz ich publikowania, a także możliwość pobrania statystyk z panelu online,
 • Widok drzewa kampanii (kolor niebieski) – pełna struktura konta Google Ads z podziałem na kampanie (i ich rodzaje) oraz grupy reklam, z możliwością filtrowania,
 • Lista typów (kolor pomarańczowy) – zbiór wszystkich możliwych elementów, które tworzą poszczególne kampanie: od zasobów (etykiety, reguły niestandardowe itd.), przez metody kierowania (słowa kluczowe, miejsca docelowe itd.), reklamy (tekstowe, elastyczne, wideo itd.) po rozszerzenia reklam,
 • Widok danych (kolor czerwony) – szczegółowy widok elementów, które zostały wybrane z listy typów,
 • Panel edycji (kolor błękitny) – miejsce edycji jednego lub kilku elementów wybranych z widoku danych.

 

Rys. 1. Struktura Edytora Google Ads

 

PORADA
Szerokość i wysokość ostatnich czterech elementów możesz swobodnie dostosowywać, dzięki czemu uzyskasz lepszy widok poszczególnych elementów. Aby to zrobić, najedź kursorem na pogranicze stykających się sekcji, a następnie kliknij i – przytrzymując – dostosuj wielkość do własnych potrzeb. Jeżeli font w aplikacji jest za mały lub za duży, również możesz go zmienić, wybierając odpowiednią wartość procentową w prawym dolnym rogu panelu. Jeśli z kolei lubisz ciemną kolorystykę interfejsu, w tym samym miejscu możesz ją wybrać, klikając w ikonkę księżyca lub słońca.

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności pobierz konto, na którym będą wprowadzane zmiany. W tym celu kliknij w przycisk „Konta” w pasku narzędzi, a następnie wybierz „+ Dodaj”. Edytor wyświetli dwie możliwe opcje logowania się do systemu Google Ads: przez przeglądarkę lub aplikację.

Ta druga metoda jest znacznie szybsza, więc to ją polecam. Po zalogowaniu ukaże Ci się lista wszystkich kont dostępnych pod użytym do logowania adresem e-mailowym. Po wybraniu właściwego konta i kliknięciu OK, aplikacja wyświetli trzy opcje wyboru kampanii:

 • wszystkie kampanie,
 • kampanie pobrane,
 • wybrane kampanie.

 

Aby mieć wgląd w całość konta, lepiej wybrać pierwszą opcję. Druga możliwość sprawdzi się wtedy, gdy w panelu online nie były dodawane nowe kampanie (wtedy system ich nie pobierze). Z kolei trzecia opcja sprawdzi się bardzo dobrze, gdy na koncie znajduje się bardzo dużo kampanii, które swoją objętością mogłyby spowolnić działanie Edytora.

Podczas pobierania konta, w okienku pojawi się liczba poszczególnych elementów, które są zaciągane do Edytora wraz z ich liczebnością (kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe itd.).

Gdy konto jest już pobrane, a w międzyczasie zostały wprowadzone zmiany w panelu online, należy pobrać najnowsze zmiany. W tym celu w pasku narzędzi wybierz „Pobierz najnowsze zmiany”. Tutaj również będą trzy opcje do wyboru:

 • podstawowe – szybkie pobieranie; istnieje ryzyko, że niektóre elementy online nie zostaną pobrane, dlatego ta opcja nie jest zalecana;
 • więcej danych – wolniejsze pobieranie, ale zaciągane są wszystkie zmiany wprowadzone na koncie online; opcja rekomendowana;
 • zaplanuj pobieranie – można ustawić konkretną godzinę pobierania danych z danego konta.

 

Po pobraniu konta, na którym zostały wprowadzone zmiany online, Edytor wyświetli informację o zmodyfikowanych elementach. Bardzo ważna jest tutaj ich kolorystyka

 • zielony – pobrane zmiany,
 • fioletowy – lokalne zmiany wprowadzone na koncie z poziomu Edytora,
 • czerwony – konflikt między elementami online a tym, co zostało wprowadzone w Edytorze.

 

Jeśli występuje konflikt, należy poprawić odpowiednie elementy w Edytorze. Po wprowadzeniu zmian na koncie trzeba je opublikować. W tym celu w pasku narzędzi kliknij „Publikuj”, a następnie wybierz, czy publikacja ma dotyczyć wszystkich kampanii, czy tylko wybranych.

Jak stworzyć kampanię?

Aby utworzyć pierwszą kampanię, z listy typów wybierz „Kampanie”, a następnie z widoku danych „+ Dodaj nową kampanię” (opcjonalnie z rozwijanego menu można wybrać konkretny typ kampanii – w przeciwnym wypadku domyślnie zostanie utworzona kampania w sieci wyszukiwania).

Oznaczenia zmian oraz błędów w aplikacji:

 • wszystkie nowo dodane elementy lub te, które zostały zmienione, zostaną pogrubione,
 • elementy wstrzymane będą wyszarzone (dotyczy to tylko kampanii i grup reklam, pozostałe elementy będą miały status „Wstrzymana” w kolumnie „Stan”),
 • elementy usunięte zostaną przekreślone (również tylko w przypadku kampanii i grup reklam). Z kolei w widoku danych nowo dodane elementy zostaną oznaczone znakiem „+”, elementy usunięte znakiem „-” lub „x”, a zmienione znakiem „Δ” (rys. 2).

 

Rys. 2. Oznaczenia zmian w Edytorze Google Ads

 

Dodatkowo przy każdym elemencie w kolumnie „Zweryfikowany stan” (kolumna z czerwoną ikonką i wykrzyknikiem w środku) widoczne będzie ostrzeżenie, związane z błędami występującymi w danym elemencie.

Pomarańczowy trójkąt oznacza błędy do poprawy, które nie wpływają na możliwość publikowania zmian. Czerwone kółko to błędy krytyczne, które muszą zostać poprawione, aby prawidłowo opublikować zmiany na koncie online.

 

Oznaczenie błędów w Edytorze Google Ads
Rys. 3. Oznaczenie błędów w Edytorze Google Ads

 

Domyślnie system będzie zgłaszać dość sporo błędów niekrytycznych (ikonka pomarańczowa) – wiele z nich może nie mieć zastosowania w kampanii, którą chcesz opublikować. W takiej sytuacji możesz je zignorować, niemniej zaleca się sprawdzanie wszystkich błędów tego typu – przez nieuwagę możesz pominąć w ustawieniach coś ważnego, co system wyłapie, a Ty zawczasu będziesz mógł to poprawić. Ponadto na liście typów w zakładce „Reguły niestandardowe” możesz wstrzymać te, które nie są potrzebne lub dodać nowe.

Po dodaniu kampanii należy uzupełnić jej ustawienia w panelu edycji po prawej stronie. Jeśli domyślną kampanią jest kampania w sieci wyszukiwania, możesz swobodnie zmienić jej typ na inny.

Następnie dodaj grupę reklam. W tym celu wybierz „Grupy reklam” z listy typów i kliknij „+ Dodaj grupę reklam”. Ana- logicznie jak w przypadku kampanii, tutaj również po prawej stronie (w panelu edycji) określasz nazwę grupy reklam, jej rodzaj, maksymalne stawki i inne ustawienia.

W ten sam sposób postępujesz podczas określenia metody kierowania. Z listy typów wybierasz interesującą Cię metodę (słowa kluczowe, miejsca docelowe, odbiorcy, lokalizacje itp.). Następnie w widoku danych klikasz ikonkę z plusem oraz nazwą elementu, aby go dodać (analogicznie jak w przypadku kampanii i grup reklam). Tutaj również trzeba przejść do panelu edycji, aby zmodyfikować element.

Przy tworzeniu kampanii z każdym elementem postępujesz tak samo:

 • Z listy typów wybierasz element, który chcesz dodać.
 • W widoku danych dodajesz nowy element.
 • W panelu edycji określasz ustawienia elementu oraz jego nazwę.

 

Warto zapamiętać ten schemat działania, ponieważ pomaga on w łatwiejszym odnalezieniu się w samym panelu aplikacji i zrozumieniu, jak ona działa.

Dodatkowo zmiany w elementach możesz wprowadzać również w widoku danych, np. klikając w nazwę elementu lub danej opcji – pojawi się wtedy możliwość edycji. Z kolei nazwy kampanii oraz grup reklam da się również zmienić z poziomu widoku drzewa kampanii: w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Zmień nazwę”. Świetnie pokazuje to użyteczność Edytora, który pozwala na edytowanie elementów w różnych sekcjach, bez konieczności przechodzenia za każdym razem do panelu edycji.

Ostatnim z głównych elementów kampanii są rozszerzenia reklam. Aby je dodać, należy w liście typów kliknąć „Zasoby wspólne” oraz wybrać interesujące Cię rozszerzenie (np. linki do podstron), a następnie w widoku danych kliknąć „+ Dodaj udostępniany link do podstrony” i wpisać jego treść w panelu edycji lub w widoku danych (zgodnie z powyższą wskazówką). Po dodaniu rozszerzeń w zasobach, na liście typów rozwiń „Rozszerzenia reklam”, wybierz konkretne rozszerzenie i dodaj je w widoku danych za pomocą przycisku ze znakiem plus (analogicznie jak w poprzednich opisanych elementach).

Po przejściu powyższych kroków można powiedzieć, że podstawowa kampania jest już gotowa. Jednak była to jedna prosta kampania. Co w przypadku tych bardziej skomplikowanych lub wielu?

Skróty klawiaturowe

Przed przystąpieniem do bardziej zaawansowanych kwestii, warto przypomnieć, że Edytor został zbudowany w taki sposób, aby móc zarządzać elementami kampanii z poziomu każdej z sekcji, niezależnie od tego, czy jest to widok drzewa kampanii, widok danych czy panel edycji. Niezwykle ważne są skróty klawiaturowe, które znacznie przyspieszają pracę na koncie.

Lista skrótów klawiaturowych dla systemu macOS znajduje się pod linkiem https://support.google.com/google-ads/editor/answer/57767?hl=pl, a dla systemu Windows: https://support.google.com/google-ads/editor/answer/54654?hl=pl. Warto poświęcić chwilę na przećwiczenie ich w praktyce.

 

PORADA
Oprócz standardowych skrótów typu CMD+N (dodaj nowy element), CMD+C (kopiuj wybrane elementy), CMD+X (wytnij wybrane elementy), CMD+V (wklej wybrane elementy) czy CMD+Z (cofnij ostatnie działanie) jest wiele innych, które pozwalają szybko wprowadzać zmiany lub przechodzić do poszczególnych sekcji. Jeśli chcesz przenieść istniejące grupy reklam do innej kampanii lub skopiować daną kampanię i na jej bazie zbudować nową, możesz zrobić to za pomocą dwóch skrótów na zasadzie kopiuj-wklej. Z kolei jeśli chcesz pobrać z Edytora słowa kluczowe z danej kampanii, wystarczy je skopiować (CMD+C) i wkleić prosto do Excela, bez konieczności eksportowania pliku bezpośrednio z Edytora.

Import gotowej struktury kampanii

Ręczne tworzenie w Edytorze wielu kampanii, grup reklam oraz słów kluczowych może być męczące, na szczęście istnieje opcja, by za jednym razem dodać całą strukturę kampanii. Z pomocą przychodzi Excel, w którym taką strukturę należy przygotować. Na rys. 4 widać przykładowe kampanie z grupami reklam oraz słowami kluczowymi. Warto zwrócić uwagę, że głównym elementem struktury jest jej najmniejszy składnik, czyli słowo kluczowe. Dla każdego z nich trzeba określić, w jakiej grupie reklam oraz kampanii ma się znaleźć – dlatego nazwy kampanii (pierwsza kolumna) oraz nazwy grup reklam (druga kolumna) są wielokrotnie powielone.

 

Rys. 4. Struktura kampanii przygotowana w Excelu

 

Finalnie struktura zawiera dwie kampanie, w każdej z nich są po cztery grupy reklam, a w każdej grupie reklam po trzy słowa kluczowe.

Aby zaimportować plik do Edytora, przejdź do menu aplikacji, a następnie wejdź w „Konto”„Importuj”„Wklej tekst”. Ukaże się arkusz, w którym wklejasz przygotowaną strukturę (bez nazw nagłówków), a następnie w aplikacji wybierasz nagłówki, które odpowiadają kolumnom.

 

Rys. 5. Funkcja „Importuj” w Edytorze Google Ads

 

Na dole arkusza warto zaznaczyć opcję zapamiętania kolejności nagłówków do przyszłych operacji importowania, dzięki czemu nie będziesz musiał wybierać ich na nowo przy imporcie kolejnej kampanii. Po kliknięciu w „Przetwórz”, system poinformuje, ile elementów zostało poprawnie zaimportowanych, ile pominiętych a ile zaktualizowanych. Pozostaje wybrać „Zakończ” i w Edytorze zobaczysz gotową strukturę dwóch kampanii.

 

Rys. 6. Zaimportowana struktura kampanii

 

Pora teraz na dodanie w panelu edycji opcji do poszczególnych elementów kampanii. W przypadku zmiany ustawień w kilku kampaniach lub grupach reklam, należy je zaznaczyć i dokonać edycji we wszystkich jednocześnie (skrót CMD+A lub CMD+Shift, w przypadku wybranych elementów). Importując strukturę w ten sposób, możesz umieścić w Excelu znacznie więcej danych i w zasadzie przygotować jej pełną wersję, będzie to jednak znacznie bardziej czasochłonne i skomplikowane, dlatego rekomenduję dodanie głównej struktury w ten sposób, a następnie modyfikowanie ustawień już z poziomu Edytora.

Analogicznie postępuje się podczas importowania reklam tekstowych.

W tym przypadku kolejne kolumny będą miały następującą postać:

 • kampania,
 • grupa reklam,
 • nagłówek 1,
 • nagłówek 2,
 • nagłówek 3,
 • linia tekstu 1,
 • linia tekstu 2,
 • ścieżka 1,
 • ścieżka 2,
 • końcowy URL.

 

Po wklejeniu tekstów za pomocą funkcji „Importuj”, wybierz odpowiednie nagłówki w arkuszu aplikacji i kliknij „Przetwórz”. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, poszczególne teksty reklam zostaną dodane do odpowiednich kampanii i grup reklam.

Zmiany zaawansowane

Mając w kampaniach kilkaset lub więcej tekstów reklam czy słów kluczowych, ciężko jest je ręcznie aktualizować, nawet w Edytorze. W aplikacji istnieje zbiór opcji, które ułatwią prace nad edycją wielu elementów. Znajdują się one w widoku danych (ikonka z dwoma rotacyjnymi strzałkami).

1. Zastąp

Pierwsza opcja to funkcja „Zastąp” (skrót CMD+Alt+F). System wyszukuje ciąg znaków i zamienia je na inny. Możesz również wybrać, w jakich elementach chcesz zmienić tekst (np. tylko w nagłówku 1) oraz czy zmiany mają być dokonane w istniejących elementach, czy mają zostać stworzone duplikaty i w nich zostaną wprowadzone zmiany.

 

Funkcja „Zastąp” w Edytorze Google Ads
Rys. 7. Funkcja „Zastąp” w Edytorze Google Ads

 

Możliwości te są dostępne również w kolejnych funkcjach (z pominięciem funkcji „Zmień stawki”). Jest to idealna opcja do tworzenia kopii reklam ze zmodyfikowanymi treściami.

2. Dołącz

Druga opcja to funkcja „Dołącz” (skrót Shift+CMD+H), w której wybierasz, jaki tekst chcesz dołączyć do danego elementu. Możesz wybrać, czy słowo zostanie wstawione przed istniejącym tekstem czy po nim. Warto pamiętać, że w tym przypadku po dodaniu nowego tekstu należy dodać również spację. Inaczej nowy tekst złączy się ze starym i nie będzie można w prosty sposób wstawić spację między wyrazami.

Obie powyższe funkcje dostępne są również w rozszerzeniach reklam. Ciekawym przykładem ich zastosowania jest zmiana dopasowania słów kluczowych z przybliżonego na modyfikator dopasowania przybliżonego. Celem jest dodanie plusów przed każdym słowem kluczowym (z pominięciem przyimków).

W pierwszej kolejności należy skorzystać z funkcji „Dołącz”: w pustym polu wstawiasz znak +, wybierając, by został on dodany przed istniejącym tekstem. Następnie klikasz „Dołącz”, aby system wprowadził zmiany, po czym przechodzisz do funkcji „Zastąp” i w polu „Znajdź tekst” dodajesz znak spacji, zaś w polu „Zamień na” wstawiasz znak spacji, a za nim +. Dzięki temu każda spacja zostanie zamieniona na spację z +, co finalnie spowoduje dodanie znaku + przed wszystkimi słowami z pominięciem pierwszego, ponieważ przed nim nie ma żadnej spacji.

Ostatnim elementem jest usunięcie plusów przed przyimkami. W tym celu ponownie skorzystaj z funkcji „Zastąp”. W polu „Znajdź tekst” wstawiasz spację, znak plusa (+), przyimek oraz spację, a w polu „Zamień na” dodajesz spację, przyimek oraz spację.

Dzięki temu znak + znika przed przyimkiem. Funkcję należy powtórzyć dla każdego przyimka z osobna.

3. Zmień wielkość liter

Kolejna opcja w ramach zmian zaawansowanych to „Zmień wielkość liter” (skrót CMD+Alt+H). Istnieją trzy możliwości zmiany liter w tekście reklamy:

 • Jak Nazwy Własne,
 • Jak w zdaniu,
 • małe litery.

Pierwszą opcję stosuje się często w nagłówkach reklam, aby były bardziej widoczne dla odbiorców.

4. Zmień adresy URL

Czwarta opcja to „Zmień adresy URL” (skrót CMD+U). Jest ona szczególnie pomocna, gdy nastąpi zmiana struktury adresów URL w witrynie. W takiej sytuacji w szybki sposób można ustawić nowe adresy, zmienić parametr w istniejących lub dołączyć do nich tekst.

5. Zmień stawki

Ostatnia opcja „Zmień stawki” (skrót CMD+B) dostępna jest na poziomie elementów, w których można ustawiać stawki. Pozwala na podniesienie lub obniżenie stawek dla wybranych elementów o konkretną kwotę lub procent. Ponadto można automatycznie ustawić stawki na poziomie szacunkowej stawki za pierwszą stronę, górę strony lub najwyższą pozycję, a także zastosować domyślne stawki z poziomu grupy reklam.

Wprowadzanie wielu zmian

W przypadku licznych kampanii, do których należy dodać np. wykluczające słowa kluczowe, idealnie sprawdzi się opcja „Wprowadź wiele zmian” (skrót Shift+CMD+B), widoczna w panelu widoku. Z listy typów należy wybrać „Słowa kluczowe” -> „Wykluczenia” -> „Wprowadź wiele zmian”. Wykluczenia można dodać na poziomie kampanii lub grupy reklam.

 

Rys. 8. Wprowadzanie wielu zmian – wykluczające słowa kluczowe

 

Gdy na koncie jest wiele wstrzymanych kampanii, warto wybrać opcję „Aktywna”, która spowoduje zaznaczenie tylko włączonych kampanii i grup reklam. Następnie pozostaje wpisać wykluczające słowa kluczowe i przetworzyć zmiany.

 

PORADA
Funkcja ta ma zastosowanie w wielu innych elementach kampanii Google Ads, takich jak miejsca docelowe, teksty reklam, kampanie, grupy reklam, lokalizacje itp.

Filtry i etykiety

W każdej sekcji aplikacji (widok drzewa kampanii, lista typów, widok danych i panel edycji) wbudowane są filtry ułatwiające wyświetlanie tylko tych elementów, które w danym momencie są dla Ciebie kluczowe.

Na przykład: chcesz dokonać zmian w tekstach reklam, które zawierają informację o konkretnej promocji. W filtrze wpisujesz, aby nagłówek 2 zawierał informację XYZ. Po kliknięciu w Enter, w widoku danych pozostaną jedyne przefiltrowane elementy, wobec których możesz użyć np. funkcji „Zastąp”, aby zaktualizować teksty reklam.

Przydatne są również etykiety, które możesz ustawić w panelu edycji praktycznie dla każdego elementu. Na podstawie etykiet możesz filtrować poszczególne elementy.

Podsumowanie

Powyższy artykuł nie wyczerpuje tematu, ponieważ Edytor Google Ads ma jeszcze wiele ciekawych opcji; tu zostały opisane te najważniejsze. Warto bardziej zgłębić się w ten temat i poznać, jak działa aplikacja. Pracując na koncie offline, możesz wprowadzać dowolne zmiany bez ryzyka, że coś się zepsuje. Dopóki zmiany nie zostaną opublikowane, możesz śmiało testować poszczególne opcje, a finalnie je po prostu cofnąć, jeżeli okażą się błędne. Systematyczna praca w Edytorze zaowocuje ogromną oszczędnością czasu i wygodą we wprowadzaniu wszelkich zmian.

 

Doczytaj więcej:

 1. Edytor Google Ads – informacje
 2. Edytor Google Ads – pomoc
 3. Funkcje Google Ads w Edytorze Google Ads

 

Artykuł ukazał się w magazynie Sprawny.Marketing (nr 1(12), wydanie styczeń-marzec 2020).

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy kampanii Google Ads?

Napisz do mnie i sprawdź jak mogę Ci pomóc :)

➡️KONTAKT⬅️

This will close in 40 seconds