Kolejne udogodnienia w panelu Google Analytics

Ubiegłoroczna zmiana interfejsu Google Analytics przyniosła nam wyłączenie możliwości eksportowania raportów do pliku PDF. Na szczęście nadal można się przełączyć do starej wersji GA i skorzystać z tej funkcji. Pewnie większość osób myślała, że eksport do pliku PDF nie zostanie przywrócony, a jednak. Ostatnie dni przyniosły nam wprowadzenie kolejnych udogodnień w panelu Google Analytics. Jednym z nich jest właśnie eksport do pliku PDF:

Google Analytics - PDF

Drugą zmianą jest możliwość ustawienia harmonogramu wysyłania raportów via e-mail. Możemy wybrać częstotliwość wysyłki, format pliku, dzień tygodnia oraz czas aktywności harmonogramu:

Google Analytics - e-mail

Jest to dość duże udogodnienie przy raportowaniu danych dla klientów.

O innych zmianach w Google Analytics można poczytać tutaj.