AutomatyzacjaNarzędzia analityczneSkrypty Google AdsTagowanie ręczne (manualne) – sposoby dodawania oraz automatyzacji

13 stycznia 20220

Prowadząc kampanie Google Ads najczęściej korzystamy z automatycznego tagowania, które przekazuje wszystkie informacje z kampanii Google Ads do konta Google Analytics. Jednak jeśli korzystasz w zewnętrznego systemu analitycznego, w którym chcesz zbierać szczegółowe dane o kliknięciach w reklamy, musisz zastosować tagowanie ręczne (manualne). W przypadku wielu kampanii, ręczne dodawanie parametrów tagowania do każdego adresu URL w reklamie jest uciążliwe i bardzo czasochłonne. Jak zatem to usprawnić? O tym poniżej.

Tagowanie ręczne (manualne) - sposoby dodawania oraz automatyzacji

Na początek kilka słów jak ręcznie tagować adresy URL. Google posiada swoje narzędzie do ustawiania parametrów i znajdziesz je tutaj. Pozwala ono na wygenerowanie adresu URL zawierające wszystkie lub wybrane parametry:

 • utm_id (campaign ID) – służy do identyfikowania konkretnej kampanii reklamowej, do której odnosi się to odesłanie (przykład: abc.123)
 • utm_source (campaign source) – służy do identyfikowania wyszukiwarki lub innego źródła (przykład: google)
 • utm_medium (campaign medium) – służy do identyfikowania medium, takie jak e-mail lub kampanie płatne (przykład: cpc)
 • utm_campaign (campaign name) – służy do identyfikowania konkretnego produktu, promocji lub strategicznej kampanii (przykład: wyprzedaz_2021)
 • utm_term (campaign term) – służy do identyfikowania słów kluczowych, które wygenerowały kliknięcie w reklamę (przykład: telefony komórkowe sklep)
 • utm_content (campaign content) – służy do identyfikowania odmian reklamy, na przykład w testach A/B (przykład: no_logo)

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - URL Builder

Google podaje, że parametry utm_campaign, utm_source i utm_medium są wymagane, jednak w praktyce nie są. Jeśli z jakiegoś powodu (choć nie rekomenduję tego) nie podasz tych parametrów w adresie URL w Google Analytics zobaczysz (not set) w miejscu brakującego parametru. Przykład poniżej.

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - not set

Tagowanie ręczne w kampaniach Google Ads

W jaki sposób dodawać tagowanie do reklam Google Ads? Można to zrobić na kilka sposób, które opiszę poniżej. Jako przykład niech posłuży poniższy adres:

https://www.wsol.pl/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=promocja_styczen

Dodałem w nim parametry utm_campaign, utm_source oraz utm_medium. Strona, na która kierujemy reklamy to https://www.wsol.pl/, a po znaku zapytania (?) dodane są poszczególne parametry. Te z kolei oddzielone są znakiem &. Kolejność parametrów nie ma znaczenia, więc można je dowolnie zmieniać w kwestii kolejności.

Tagowanie na poziomie reklamy

Pierwszym sposobem na dodanie ręcznego tagowania jest bezpośrednia edycja reklamy i dodanie parametrów w polu z końcowym adresem URL:

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - bezpośrednia edycja reklamy

W przypadku małej liczby reklam jest to akceptowalne rozwiązanie, jednak przy zmianie parametrów należy edytować reklamę, a tym samym zerujemy jej statystyki, dlatego nie rekomenduję tego rozwiązania, a jedynie wskazuję, że jest to możliwe.

Tagowanie na poziomie grup reklam i kampanii

Drugą możliwością jest dodanie parametrów na poziomie grup reklam lub kampanii. Aby to zrobić, wybierz konkretną kampanię lub grupę reklam i przejdź do zakładki USTAWIENIA. Znajdziesz tam sekcję OPCJE ADRESU URL KAMPANII lub OPCJE ADRESU URL GRUPY REKLAM.

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - tagowanie na poziomie kampanii i grup reklam

W tym miejscu należy dodać tzw. szablon śledzenia, co już w pewnym stopniu automatyzuje nam pracę. Pewnie zastanawiasz się czym jest {lpurl}? Jest to skrót od landing page URL. Jest to po prostu końcowy adres URL, który jest ustawiony w reklamach, rozszerzeniach i słowach kluczowych. Z racji tego, że tagowanie ustawiamy na poziomie kampanii lub grup reklam, zwierają one z reguły różne adresy URL, stąd konieczność stosowania {lpurl}, aby system zbiorczo mógł dopisywać ręczne tagowanie (?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=promocja_styczen) do każdego końcowego adresu URL, który znajduje się w kampanii/grupie reklam.

Poniżej znajdziesz opcję PRZTESTUJ, która sprawdza, czy po dodaniu parametrów tagowania adresy URL nadal działają. Warto to sprawdzić przed kliknięciem ZAPISZ.

Tagowanie na poziomie konta

Trzecia opcja jest podobna do poprzedniej, z tą różnicą, że parametry tagowania ustawiane są automatycznie dla wszystkich kampanii na koncie, a więc obejmują każdą reklamę, rozszerzenie i słowo kluczowe, które zawiera końcowy adres URL. Aby je ustawić kliknij WSZYSTKIE KAMPANIE, a następnie USTAWIENIA KONTA i ŚLEDZENIE.

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - tagowanie na poziomie konta

Tutaj również musimy zastosować {lpurl}. Problem pojawia się jednak, gdy na koncie mamy wiele aktywnych kampanii. O ile w pierwszych dwóch przypadkach parametry tagowania dało się wpisać ręcznie (nazwa kampanii, medium, źródło), o tyle w przypadku większej struktury ręczne określenie parametrów spowoduje, że wejścia z różnych kampanii będą zliczane jako wejścia z kampanii, której nazwa pojawia się w parametrze utm_campaign. Jak zatem zautomatyzować ten proces? O tym poniżej.

Automatyzacja dodawania parametrów tagowania

W tej części pokażę Ci jak zautomatyzować dodawanie nazw kampanii, grup reklam, słów kluczowych oraz miejsc docelowych, które masz ustawione w kampanii. Dzięki temu raz ustawiony szablon śledzenia spowoduje, że w parametrach automatycznie będą dodawane nazwy kampanii, grup reklam, słowa kluczowe oraz miejsca docelowe, w których nastąpiły kliknięcia w reklamy.

Google oferuje wiele różnych parametrów, które pozwalają automatyzować tą czynność. Listę znajdziesz tutaj. W naszym przypadku skupimy się na dwóch:

 • {keyword} – słowo kluczowe (NIE wyszukiwane hasło), które spowodowało kliknięcie w reklamę
 • {placement} – miejsce docelowe, w którym została kliknięta reklama

Zapis w takiej postaci spowoduje, że po kliknięciu w reklamę do parametrów tagowania automatycznie zostanie dodane słowo kluczowe oraz miejsce docelowe. Tym samym nie musimy ręcznie wpisywać tych elementów i system zrobi to za nas.

Finalnie szablon śledzenia dla tych elementów wyglądać będzie następująco:

 • utm_term={keyword}
 • placement={placement}

Oczywiście między nimi i innymi parametrami musimy dodać znak &.

Problem pojawia się natomiast w przypadku automatycznego dodawania nazw kampanii i grup reklam, ponieważ nie istnieją parametry {campaign} i {adgroup} (co byłoby bardzo pomocne). Istnieją natomiast {campaignid} i {adgroupid}, co pozwala już identyfikować poszczególne kampanie i grupy reklam po ich numerach ID. Niestety nie jest to przejrzyste. Istnieje natomiast sposób, aby dodać nazwy kampanii i grup reklam automatycznie. W tym celu trzeba dodać skrypt na koncie Google Ads. Nie martw się – jest to bardzo proste :) Sekcję ze skryptami znajdziesz w zakładce NARZĘDZIA I USTAWIENIA.

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - skrypty

Kliknij w niebieską ikonkę z plusem i przystąp do tworzenia skryptu (źródło). Ustaw jego nazwę, a w polu roboczym wklej poniżej kod:

function main() {
var adGroupIterator =
AdsApp.adGroups().withCondition("CampaignStatus = ENABLED").get();
while (adGroupIterator.hasNext()) {
var adGroup = adGroupIterator.next();
var gn=adGroup.getName().replace(/\s/g,'_');
var cn=adGroup.getCampaign().getName().replace(/\s/g,'_');
adGroup.urls().setCustomParameters({adgroup: gn, campaign: cn});
}
}

Następnie kliknij PODGLĄD i AUTORYZUJ (musisz potwierdzić uruchomienie tego skryptu na Twoim koncie Google). Następnie ponownie kliknij PODGLĄD, aby sprawdzić, czy skrypt działa. W zakładce ZMIANY (pod skryptem) powinny być widoczne wszystkie adresy URL, do których zostało zastosowane automatyczne dodawanie nazw kampanii oraz grup reklam. Jeśli pokrywają się one z rzeczywistymi nazwami kampanii i grup reklam, to znaczy, że skrypt działa poprawnie. Kliknij ZAMNKIJ, a następnie w podsumowaniu widoku skryptów ustaw częstotliwość jego uruchamiania – godzinny.

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - częstotliwość uruchamiania skryptu

Ważne! W nazwach kampanii i grup reklam zwykle znajdują się spacje i za pomocą powyższego skryptu zostaną zamienione na podkreślnik (_).

Finalnie szablon śledzenia będzie wyglądać następująco:

{lpurl}?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={_campaign}&utm_adgroup={_adgroup}&utm_term={keyword}&placement={placement}

 

Jego poszczególne elementy oznaczają:

 • {lpurl} – wszystkie końcowe adresy URL w reklamach, rozszerzeniach i słowach kluczowych
 • utm_source=google – źródło kampanii (w tym przypadku: google)
 • utm_medium=cpc – medium kampanii (w tym przypadku: cpc)
 • utm_campaign={_campaign} – automatycznie wstawiana nazwa kampanii, z której nastąpiło kliknięcie
 • utm_adgroup={_adgroup} – automatycznie wstawiana nazwa grupy reklam, z której nastąpiło kliknięcie
 • utm_term={keyword} – automatycznie wstawiane słowo kluczowe, które spowodowało kliknięcie w reklamę
 • placement={placement} – automatycznie wstawiany adres miejsca docelowego, z którego nastąpiło kliknięcie w reklamę

 

Tak przygotowany szablon śledzenia wklejamy w ustawieniach konta (sekcja ŚLEDZENIE).

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - szablon śledzenia

Pozostaje kliknąć PRZETESTUJ, by sprawdzić, czy wszystkie adresy URL działają. Na końcu zapisz ustawienia i gotowe :)

Czy można stosować ręczne tagowanie i autotagowanie jednocześnie?

Tak, ale pamiętaj, aby w ustawieniach Google Analytics odznaczyć tą opcję:

Tagowanie ręczne - sposoby dodawania oraz automatyzacji - Google Analytics

Stosowanie obu wersji nie wyklucza się nawzajem i nie powoduje konfliktów.

Podsumowanie

Tak jak wspominałem wcześniej, powyższe rozwiązanie jest zasadne w przypadku zewnętrznych systemów analitycznych, w których agregujemy dane z kampanii. Jeśli korzystasz tylko z Google Analytics wystarczy, że będziesz korzystać z autotagowania, w którym Google za pomocą parametru GCLID przekazuje wszystkie informacje o kampanii z panelu Google Ads do panelu Google Analytics.