AudytOptymalizacjaPublikacjeAudyt kampanii Google Ads – 40 elementów, na które warto zwrócić uwagę

15 grudnia 20213

System Google Ads ciągle ewoluuje, co wpływa na zmianę podejścia do audytu kampanii. Niektóre działania, które kiedyś były rekomendowane, obecnie są złymi praktykami. Na co zwrócić uwagę, aby poprawnie przeprowadzić audyt? O tym w artykule poniżej.

Audyt kampanii Google Ads – 40 elementów, na które warto zwrócić uwagę

 

Niezmiennie najistotniejszą kwestią, na której powinien opierać się każdy audyt, jest sprawdzenie poprawności ustawień konwersji.
Aby ocenić skuteczność działań reklamowych, musisz mieć jasno wyznaczone cele, a te z kolei powinny znajdować odzwierciedlenie w konwersjach na koncie Google Ads.

KONWERSJE

Aby sprawdzić ustawienia konwersji w Google Ads, należy przejść do zakładki „Działania powodujące konwersje” (sekcja „Narzędzia i ustawienia” → „Konwersje”). Oto co trzeba zweryfikować.

1. STAN ŚLEDZENIA

Może się wydawać, że to błahostka, ale nierzadko na kontach Google Ads widać konwersje, które są błędnie wdrożone i finalnie nie rejestrują żadnych danych. W takiej sytuacji nie możesz ocenić, czy kampanie działają jak należy i czy są skuteczne. Stan śledzenia sprawdzisz w kolumnie o tej samej nazwie (ilustracja 1). Status prawidłowo ustawionej konwersji powinien brzmieć „Rejestruje konwersje” lub „Brak konwersji w ostatnim czasie”. Jeśli mówi o nieaktywnym tagu, to znak, że konfiguracja jest błędna i system nie może zliczać konwersji.

Ilustracja 1. Działania powodujące konwersje
Ilustracja 1. Działania powodujące konwersje

2. LICZBA KONWERSJI

Kolumna „Liczba” mówi o sposobie zliczania konwersji w odniesieniu do każdego działania, które do nich prowadzi. Znajdziesz tutaj wartości „Jedna” lub „Każda”. Pierwsza powoduje, że zliczana jest tylko jedna konwersja na interakcję.

PRZYKŁAD
Konwersja to kliknięcie w plik PDF na stronie internetowej, a samych plików PDF jest 20. Jeśli użytkownik kliknie w trzy pliki tego typu, na koncie Google Ads zliczy się tylko jedna konwersja (mimo trzech faktycznych kliknięć, które spełniają założenia konwersji). W przypadku opcji „Każda” na koncie zostaną zarejestrowane trzy konwersje (w odniesieniu do każdego kliknięcia, które spowodowało konwersję).

Dlaczego to ważne? Dzięki opcji „Każda” możesz uzyskać znacznie więcej konwersji, niż pokazywałyby realia. Jeśli bierzemy pod uwagę przejście do zakładki kontaktowej, nie ma sensu liczyć wielu konwersji od tego samego użytkownika, który podczas odwiedzin przejrzał wiele podstron w witrynie. Finalnie nie robi to żadnej różnicy dla marketera, ale dla systemu Google Ads i strategii automatycznego ustalania stawek – już tak. Wtedy system będzie widzieć, że takie wejście i taki
użytkownik są bardzo wartościowi, ponieważ ten drugi w trakcie jednej wizyty zrealizował kilka konwersji. Zostanie to zinterpretowane jako znak, aby optymalizować kampanie pod kątem takich odwiedzin. W rzeczywistości nie będzie to dobra droga, ponieważ dane będą przekłamane.

Oczywiście istnieją sytuacje, w których ustawienie opcji „Każda” jest prawidłowe. Przykładami mogą być:
– sprzedaż w sklepie internetowym – jeśli użytkownik podczas jednej sesji złoży dwa zamówienia (jedno po drugim),
– strona internetowa z listą oddziałów firmy, gdzie podanych jest 30 numerów telefonów – jeśli użytkownik chce się skontaktować z kilkoma oddziałami, może kliknąć w kilka numerów telefonów.

Takie akcje warto śledzić.

Warto również wspomnieć, że ustawienie opcji „Każda” może być bardzo kosztowne w razie prowadzenia kampanii rozliczanej na podstawie konwersji. Miej to na uwadze.

PRZYKŁAD
Jeśli ustawisz w kampanii, że jesteś w stanie przelać 10 zł za każdą pozyskaną konwersję, a jeden użytkownik zrealizuje ją pięć razy (np. pięciokrotnie przejdzie do zakładki kontaktowej), to zamiast 10 zł zapłacisz 50 zł.

3. WARTOŚĆ KONWERSJI

Przyjęło się, że wartość konwersji stosuje się tylko w przypadku sklepów internetowych. System pozwala jednak ustawić ją pod każdą akcję, którą chce się śledzić.

PRZYKŁAD
Jeśli wiesz, że z każdych dziesięciu zapytań pozyskanych przez formularz kontaktowy jedno kończy się sprzedażą w wysokości 500 zł, oznacza to, że średnio jedno zapytanie przez formularz ma wartość 50 zł i tyle możesz wpisać w ustawieniach konwersji.
ZAPAMIĘTAJ
W niektórych strategiach ustalania stawek system optymalizuje kampanie pod kątem wartości konwersji, więc gdy nie posiadasz sklepu internetowego, a chcesz skorzystać z takiej strategii, musisz ustawić tę wartość. Nie wszędzie jest to zasadne, ale jeśli możesz, warto to zrobić.

4. ATRYBUCJA

Domyślnym modelem atrybucji w przypadku nowo utworzonych konwersji jest ostatnie kliknięcie. Wiele lat temu miał on rację bytu, ale w dobie multikanałowości i multiscreeningu, gdy proces decyzyjny klienta jest bardzo rozbudowany, należy korzystać z innych modeli, aby poprawnie oceniać skuteczność działań reklamowych.
Najlepszy to model oparty na danych, ale nie jest on zawsze dostępny ze względu na ograniczone dane o konwersjach. Warto rozważyć model rozkładu czasowego (spadek udziału z upływem czasu), przypisujący większy udział kliknięciom, które nastąpiły w krótszym czasie przed konwersją.

STRUKTURA KAMPANII

W ramach audytu bardzo ważne jest sprawdzenie struktury samych kampanii, ponieważ pozwala to na efektywniejszą analizę danych w trakcie działań reklamowych.

5. PODZIAŁ KAMPANII

Sprawdź, czy kampanie podzielone są według typów (sieć wyszukiwania, remarketing, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce itp.). Dlaczego jest to ważne? Jeśli w jednej kampanii stosujesz kilka różnych rodzajów kierowania, bardzo trudno jednoznacznie ocenić skuteczność takich działań, ponieważ wiele danych jest zagregowanych i trzeba stosować raporty niestandardowe, aby przygotować szczegółowe statystyki. Brak świadomości tego problemu stwarza ryzyko wyciągnięcia nieprawidłowych wniosków.

PRZYKŁADY
– Dodanie grupy reklam z dynamicznymi reklamami tekstowymi (DSA) do kampanii kierowanej po słowach kluczowych. Zdecydowanie lepiej jest wydzielić reklamy DSA do odrębnej kampanii.
– Utworzenie kampanii w sieci wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową, co mocno zaburza wyniki. Tutaj również należy przygotować odrębne kampanie.
– Utworzenie kampanii w sieci reklamowej z kilkoma grupami reklam, gdzie każda ma ustawione inne kierowanie, np. na listy remarketingowe, na tematy i na miejsca docelowe.

6. NAZEWNICTWO

Często spotyka się konta z wieloma aktywnymi kampaniami i bez odpowiedniego ich nazewnictwa. Zadbanie o ten aspekt nie wpływa co prawda na wyniki, ale bardzo ułatwia późniejsze filtrowanie i sortowanie danych. Dobrą praktyką jest, aby w nazwach kampanii i grup reklam umieszczać jakąś część wspólną, która później pozwoli odpowiednio przesiać dane. Jakie nazewnictwo stosować w Google Ads, aby łatwiej wyciągać właściwe wnioski, dowiesz się z ramki 1.

RAMKA 1
Przykład nazewnictwa kampanii Google Ads
Dodaj skrót rodzaju kampanii przed jej główną nazwą, np.

[GSN] kategorie produktów
[GSN] long tail [mobile]
[GSN] long tail [desktop]
[GSN-DSA] kategorie
[GDN-REM] kategorie
[GDN-REM] porzucenie koszyka
[GDN-TEM] kategorie

GSN – Google Search Network, czyli sieć wyszukiwania.
GDN – Google Display Network, czyli sieć reklamowa.
DSA – Dynamic Search Ads, czyli dynamiczne reklamy w wyszukiwarce.
REM – skrót od remarketingu.
TEM – skrót od tematów.

Dodatkowo w nazwie warto dodać informację o kierowaniu na urządzenia (mobile, desktop), ponieważ kampanie te odnoszą się do różnych ich rodzajów.

O ile w powyższym przykładzie nazewnictwo może wydawać się mało istotne (z racji małej liczby kampanii), o tyle na większych kontach ta kwestia potrafi mocno usprawnić pracę, w tym analizowanie i raportowanie wyników.

USTAWIENIA

Sekcja z ustawieniami (ilustracja 2) jest swego rodzaju fundamentem każdej kampanii, ponieważ zawiera opcje, które określają jej działanie.

Ilustracja 2. Ustawienia kampanii
Ilustracja 2. Ustawienia kampanii

7. SIECI

Częstym błędem początkujących reklamodawców jest tworzenie kampanii w sieci wyszukiwania i ufanie rekomendacjom systemu, który sugeruje poszerzenie zasięgu o sieć reklamową. Zasięg co prawda jest wtedy większy, ale przy takim ustawieniu rzadko udaje się pozyskać wartościowy ruch.

WSKAZÓWKA
Jeśli chcesz kierować reklamy w sieci reklamowej, utwórz nową kampanię, zaprojektowaną stricte pod tym kątem.

8. ROTACJA REKLAM

Jeśli w grupie reklam masz ich kilka, musisz zdecydować, czy system sam będzie analizować ich skuteczność i częściej wyświetlać te, które konwertują lepiej, czy to Ty chcesz mieć nad tym kontrolę. W przypadku drugiej opcji wybierz „Nie optymalizuj: zawsze wyświetlaj reklamy naprzemiennie”. W praktyce mało kto ręcznie testuje reklamy w ten sposób, ponieważ system radzi sobie z tym znacznie lepiej, dlatego lepiej wybrać pierwszą opcję „Optymalizuj: wybieraj najskuteczniejsze reklamy”. Pamiętaj jednak, że wszystko zależy od tego, jaki model oceny skuteczności przyjmiesz.

9. URZĄDZENIA

Może się zdarzyć, że strona internetowa, na którą kierowane są reklamy, nie jest dostosowana do urządzeń mobilnych, a użytkownicy bardzo szybko ją opuszczają. W takiej sytuacji lepiej wyłączyć kierowanie na urządzenia mobilne, aby nie marnować budżetu. W tym celu należy przejść do zakładki „Urządzenia” i ustawić dostosowanie stawek na telefonach komórkowych na poziomie –100%.

Może się też zdarzyć, że ktoś w przeszłości ustawił dostosowanie stawek na telefony komórkowe np. na poziomie +30% i system od kilku lat określa wyższe stawki w odniesieniu do wejść z takich urządzeń, podczas gdy nie jest to już zasadne, ponieważ zmieniły się założenia kampanii. Warto się przyjrzeć, jakie dostosowania stawek są w poszczególnych kampaniach, i je zweryfikować.

10. LOKALIZACJE

Czy reklamy wyświetlają się w obszarach, w których znajdują się Twoi potencjalni klienci? A może kierowanie geograficzne jest zbyt szerokie i trafiasz do zbyt dużego grona odbiorców? Problem ten często pojawia się w kampaniach kierowanych lokalnie (na miasto lub województwo), w których reklamy pojawiają się setki kilometrów dalej. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną jest ustawienie opcji lokalizacji, które pozwala wyświetlać reklamy użytkownikom spoza naszego terenu, ale potencjalnie nimi zainteresowanym. Aby to sprawdzić, w ustawieniach lokalizacji należy rozwinąć „Opcje lokalizacji” (ilustracja 3). Tutaj również wszystko zależy od samej kampanii i kierowania.

Ilustracja 3. Opcje lokalizacji
Ilustracja 3. Opcje lokalizacji

11. JĘZYKI

Domyślnie podczas tworzenia kampanii system dodaje tylko język polski, ale warto również uwzględnić angielski, ponieważ wiele osób korzysta z anglojęzycznej wersji wyszukiwarki. Nie warto tracić potencjalnie wartościowego ruchu. Sytuacja wygląda podobnie w kampaniach kierowanych na inne kraje, których mieszkańcy mówią w wielu językach – warto wtedy oprócz głównego języka dodać angielski i inne używane w danym kraju.

12. HARMONOGRAM REKLAM

Podczas tworzenia kampanii łatwo pominąć ten krok. Finalnie harmonogram (ilustracja 4) jest pusty, co w praktyce oznacza, że reklamy wyświetlają się przez cały tydzień. Nie wpływa to negatywnie na samą kampanię, ale jeśli chcemy sprawdzić, w jakie dni mamy najlepszą lub najgorszą skuteczność, nie możemy tego zrobić bez posiłkowania się raportami niestandardowymi. Drugą kwestią jest brak możliwości ustawienia dostosowania stawek na poziomie dni i godzin przy pustym harmonogramie. Zawsze warto go ustawić, nawet gdy jeszcze nie wiemy, czy będziemy go docelowo zmieniać czy nie. Na pewno stanie się źródłem wartościowych danych.

Ilustracja 4. Harmonogram reklam
Ilustracja 4. Harmonogram reklam

13. OKREŚLANIE STAWEK

Temat określania stawek jest bardzo obszerny, więc trzeba by było poświęcić mu odrębny artykuł, niemniej warto w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Podczas audytu należy sprawdzić, czy stosowana strategia odpowiada założeniom kampanii.

PRZYKŁAD
Firma prowadzi kampanię elektronarzędzi w sieci wyszukiwania, a celem jest wygenerowanie sprzedaży. W ustawieniach natomiast została wybrana strategia maksymalizacji liczby kliknięć, która nie pozwala na optymalizację pod kątem wartości konwersji.

Pamiętaj, żeby zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy stosowana strategia faktycznie pozwala realizować główny cel danej kampanii.

14. BUDŻET DZIENNY

Nie chodzi o jego wysokość, tylko o stan, a konkretnie o to, czy system wyświetla powiadomienie o ograniczonym budżecie czy nie. Jeśli tak, to znak, że kampania generuje więcej zapytań, niż da się obsłużyć przy ustawionym budżecie. Może być to wynikiem zbyt szerokiego kierowania reklam lub zbyt wysokich stawek za kliknięcie. Należy to koniecznie sprawdzić, znaleźć przyczynę i wprowadzić odpowiednie usprawnienia.

SŁOWA KLUCZOWE

Pozwalają na precyzyjne kierowanie reklam, ale nierzadko są jednocześnie przyczyną marnowania budżetu. Na co trzeba zwrócić uwagę w tej części audytu?

15. TREŚĆ SŁÓW KLUCZOWYCH

Często spotykanym błędem na kontach Google Ads jest dodanie zbyt ogólnych słów kluczowych do kampanii. Oczywiście, może się zdarzyć, że pojawi się konwersja z takich zapytań, ale w większości przypadków niestety do tego nie dojdzie.

PRZYKŁAD
Jeśli sklep internetowy sprzedaje farby do malowania pomieszczeń, to słowo kluczowe „farby” ustawione w kampanii okaże się zdecydowanie zbyt ogólne i będzie powodować wyświetlanie reklam np. na frazy „farby plakatowe”.

Pamiętaj, żeby dokładnie przeanalizować treść słów kluczowych pod kątem tego, jak bardzo pasują one do reklamowanej oferty.

16. DOPASOWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH

Największym pożeraczem budżetu reklamowego jest dopasowanie przybliżone, które do ustawionych słów kluczowych dobiera synonimy, co nierzadko potrafi znacząco podnieść koszt kampanii. Zdecydowanie lepiej jest stosować dopasowanie do wyrażenia, które nadal ma szeroki zasięg, ale nie uwzględnia wyrazów bliskoznacznych, dzięki czemu masz większą kontrolę nad zasięgiem kampanii.

17. WYKLUCZAJĄCE SŁOWA KLUCZOWE

Kiedy prowadzi się kampanie w sieci wyszukiwania, niezbędne jest regularne dodawanie wykluczających słów kluczowych, aby ograniczyć wyświetlanie reklam w odpowiedzi na zapytania, które nie są trafione. Pominięcie tego etapu optymalizacji może być bardzo kosztowne.

18. LICZBA SŁÓW KLUCZOWYCH W GRUPIE REKLAM

Co prawda w jednej grupie reklam możesz dodać do 20 tys. słów kluczowych, jednak dobrze, gdy jest to do 20 słów, które są ze sobą ściśle powiązane tematycznie. Dzięki temu będą lepiej dopasowane do samej reklamy.

19. KONFLIKTY SŁÓW KLUCZOWYCH

Przy bardziej rozbudowanych strukturach kampanii może się zdarzyć, że jako wykluczenie ustawisz frazę, która pokrywa się z dodanym słowem kluczowym. Taka sytuacja powoduje, że reklamy przestaną się wyświetlać w odpowiedzi na to wyrażenie.

20. STAN SŁÓW KLUCZOWYCH

W raporcie dotyczącym słów kluczowych znajdziesz kolumnę „Stan”, a w niej – informację na temat danego słowa kluczowego. Prawidłowo wyświetlające się słowo będzie mieć status „Odpowiednia”. Inne statusy oznaczają problemy, które czasami wynikają z czynników zewnętrznych, np. małej liczby wyszukiwań (gdy zbyt mało osób wyszukuje dane słowo kluczowe, aby reklamy mogły się na nie wyświetlić).

WSKAZÓWKA
Zwróć uwagę na słowa kluczowe o statusie wskazującym na ograniczenie (np. ze względu na powiązanie z drażliwymi treściami) lub zbyt niską stawkę, aby reklama mogła się pojawić na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

21. KOŃCOWY ADRES URL SŁOWA KLUCZOWEGO

Czasami jeszcze można spotkać słowa kluczowe z dodanym końcowym adresem URL. Opcja na to pozwalająca nadal dostępna jest na koncie Google Ads, jednak to zła praktyka. Dlaczego? Przy zmianie adresu URL w witrynie musimy go zaktualizować na poziomie słowa kluczowego, co powoduje zresetowanie historii tego słowa. Tym samym wypracowana jakość musi być budowana na nowo.

REKLAMY

Kreacje reklamowe są tym, co użytkownik widzi w wyszukiwarce oraz sieci reklamowej i co zachęca go (lub nie) do odwiedzin witryny. Na co zwrócić uwagę w trakcie audytu tego obszaru?

22. JAKOŚĆ I DOPASOWANIE REKLAMY

Podstawą jest, aby reklama była dopasowana do słów kluczowych (i finalnie zapytań użytkowników) oraz do treści samej strony docelowej. Jeśli reklama nie będzie odpowiadała frazom kluczowym, współczynnik klikalności będzie niższy, co finalnie obniży wynik jakości. Gdy strona docelowa będzie niedopasowana do reklamy, wtedy wynik jakości również będzie niższy. Taka sytuacja spowoduje, że koszty kliknięć wzrosną.

Warto zwrócić również uwagę na same teksty reklam – czy nie zawierają błędów, czy są atrakcyjne dla potencjalnego klienta oraz czy niosą dla niego wartość.

23. STAN REKLAM

Jeśli reklama działa prawidłowo, w kolumnie stanu zobaczysz informację „Odpowiednia”. Pozostałe statusy mogą świadczyć o problemach
z reklamami, np. „Odrzucona” (ze względu na znaki towarowe użyte w tekście) czy „Ograniczona” (ze względu na promowanie produktów, które zawierają alkohol). Powodem odrzucenia może być również niedziałająca strona. Im więcej takich reklam na koncie Google Ads, tym mniejszy zasięg kampanii.

24. LICZBA KREACJI W GRUPIE REKLAM

W przypadku reklam w sieci wyszukiwania najlepiej mieć minimum dwie reklamy ETA (Expanded Text Ads) w grupie, aby system mógł testować ich skuteczność i częściej wyświetlać tę kreację, która sprawdza się lepiej. Dodatkowo warto w każdej grupie dodać przynajmniej jedną reklamę RSA (Responsive Search Ads), aby system mógł z dostępnych zasobów (maks. 15 nagłówków oraz nie więcej niż cztery teksty reklam) wybrać najkorzystniejszą kombinację.

25. STARE WERSJE REKLAM

Obecnie na kontach Google Ads można tworzyć reklamy tekstowe typu ETA oraz RSA, a w przypadku sieci reklamowej – elastyczne reklamy displayowe (RDA – Responsive Display Ads), niemniej nadal spotyka się stare wersje, czyli zwykłe reklamy tekstowe oraz elastyczne (sieć reklamowa), które co prawda wciąż mogą się wyświetlać w kampanii, ale nie mogą być edytowane. Zdecydowanie należy utworzyć nowe wersje takich reklam, zgodnie z obecnymi standardami.

26. AD STRENGTH (SKUTECZNOŚĆ REKLAMY)

W ubiegłych latach istotnym wskaźnikiem poziomu reklam, słów kluczowych oraz strony docelowej był wynik jakości, jednak zmieniło się to na rzecz miernika o nazwie ad strength. Wskazuje on, czy dodane zasoby (nagłówki, teksty, obrazy, filmy) są skuteczne. Podczas edycji reklamy (ilustracja 5) widać, jak Google ocenia poszczególne elementy. W przypadku już aktywnych reklam wystarczy dodać kolumnę „Skuteczność reklamy”, aby sprawdzić, jak są one wartościowane przez system.

Ilustracja 5. Skuteczność reklamy
Ilustracja 5. Skuteczność reklamy

27. STRONA DOCELOWA

Kluczowe jest sprawdzenie, czy reklamy kierują we właściwe miejsca. Jeżeli użytkownik po kliknięciu ląduje na stronie z błędem 404, nie ma praktycznie żadnych szans na konwersję. Z kolei jeśli adres URL w reklamie zawiera przekierowanie 301, usunięty zostanie parametr autotagowania, co spowoduje braki danych w Google Analytics.

Warto również zwrócić uwagę, czy końcowy adres URL zawiera certyfikat SSL („https://” na początku adresu), który jest już standardem.

28. ROZSZERZENIA REKLAM

Google oferuje wiele typów rozszerzeń, które uatrakcyjniają główną reklamę. Warto dodać je wszystkie (o ile jest to zasadne). Rozszerzenia linków do podstron powinny być co najmniej cztery (z pełnym tekstem), a rozszerzenia objaśnień – minimum trzy. Dobrze również uwzględnić rozszerzenie grafik, które jest dość nowe, a wpływa pozytywnie na współczynnik klikalności.

SIEĆ REKLAMOWA

Sieć reklamowa oferuje wiele różnorodnych miejsc, w których mogą wyświetlać się reklamy Google Ads, jednak nie brakuje wśród nich takich, które powodują marnowanie budżetu.

29. APLIKACJE MOBILNE

Sztandarowy przykład marnowania budżetu w sieci reklamowej to ruch z aplikacji mobilnych. Chociaż wśród takich wejść są również wartościowi użytkownicy, większość to jednak kliknięcia przypadkowe lub wykonywane przez dzieci, które korzystają z urządzeń swoich rodziców. Dopóki Google nie rozwiąże problemu takich kliknięć (a na to się w najbliższej przyszłości nie zanosi), lepiej aplikacje mobilne wykluczyć. Aby sprawdzić, czy reklamy wyświetlają się w tych miejscach, należy przejść do zakładki „Miejsca docelowe” → „Gdzie wyświetlają się reklamy”.

30. TEMATY: GRY

Wykluczenie aplikacji mobilnych na pewno zaoszczędzi Ci trochę budżetu, ale może się okazać, że wejścia pochodzą również z serwisów z grami dla dzieci. Niestety, reklamy umieszczane są w takich miejscach, że bardzo łatwo w nie kliknąć. Google takich wejść nie odfiltrowuje (co można stwierdzić na podstawie statystyk kampanii). Najlepiej wykluczyć w kampaniach tematy: gry, aby zaoszczędzić środki. Żeby sprawdzić, czy zostało to zrobione, należy przejść do zakładki „Tematy” → „Wykluczenia”.

31. MIEJSCA DOCELOWE

Częścią optymalizacji jest również wykluczanie nieefektywnych miejsc docelowych. Niektóre witryny zamieszczają reklamy w takich lokalizacjach, w których bardzo łatwo je przypadkowo kliknąć. Gdy nie jest to strona z grami, którą można od razu wykluczyć za pomocą tematów (pkt 30), należy przeglądać miejsca docelowe, gdzie wyświetlają się reklamy, i wykluczać je ręcznie.

32. CAPPING

Reklamy w sieci reklamowej – a szczególnie remarketingowe – mogą być uciążliwe, dlatego warto ustawić ograniczenie liczby wyświetleń na jednego użytkownika (capping). Opcję znajdziesz w sekcji „Ustawienia” → „Zarządzanie częstotliwością” (ilustracja 6).

Ilustracja 6. Zarządzanie częstotliwością (capping)
Ilustracja 6. Zarządzanie częstotliwością (capping)

33. WYKLUCZENIA TREŚCI

Czasami może się zdarzyć, że niektóre reklamy wyświetlą się w miejscu, w którym nie powinny.

PRZYKŁAD
Oferta firmy dotyczy usługi instalacji basenów, ale sama reklama wyświetla się w artykule o wypadku, w którym ktoś utonął w basenie.

Dla bezpieczeństwa i ochrony marki lepiej wykluczyć z kampanii treści o charakterze drażliwym. Znajdziesz je w zakładce „Ustawienia” → „Wykluczenia treści” (ilustracja 7).

Ilustracja 7. Wykluczenia treści
Ilustracja 7. Wykluczenia treści

AUTOMATYZACJA

Automatyzacja jest przyszłością, ale nadal nie działa tak, jak powinna, a to skutkuje w wielu przypadkach marnowaniem budżetu.

34. AUTOMATYCZNE STOSOWANIE REKOMENDACJI

Gdy masz dostęp do konta Google Ads, łatwo sprawdzisz, czy ustawione są jakiekolwiek rekomendacje, które mogą być stosowane automatyczne (zrobisz to tutaj: https://bit.ly/302rbCT).

Jeśli na liście rekomendacji zaznaczone są takie, które mogą wyrządzić sporą szkodę, warto je odznaczyć (ilustracja 8).

Ilustracja 8. Automatyczne stosowanie rekomendacji
Ilustracja 8. Automatyczne stosowanie rekomendacji

Przykład, jak Google dodał ponad 16 tys. słów kluczowych do konta Google Ads, a później je zablokował, znajdziesz tutaj. Wszystko przez włączenie automatycznego stosowania rekomendacji, które pozwoliło systemowi dodawać własne propozycje słów kluczowych. Dodatkowo na poziomie konta warto przejść do zakładki „Ustawienia konta” → „Propozycje reklam” i zaznaczyć opcję „Nie stosuj automatycznie propozycji reklam”. Dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę nad ich tekstami.

35. REGUŁY I SKRYPTY

Warto sprawdzić, czy na koncie nie działają stare reguły lub skrypty, które nadal wprowadzają zmiany w kampaniach. Może się zdarzyć, że zostały ustawione dawno temu i pozostały aktywne, ale zmieniła się osoba odpowiedzialna za kampanie i nie sprawdzono tych ustawień. Czasami może to mocno namieszać w kampaniach. Aby to sprawdzić, należy przejść do sekcji „Narzędzia i ustawienia”, a następnie wybrać odpowiednio „Skrypty” lub „Reguły” (ilustracja 9 na następnej stronie).

Ilustracja 9. Reguły i skrypty
Ilustracja 9. Reguły i skrypty

KAMPANIE PRODUKTOWE

To bardzo skuteczny typ kampanii Google Ads. Poprawna konfiguracja kampanii produktowych jest kluczowa dla skuteczności działań. O czym warto pamiętać?

36. TREŚĆ REKLAM W SSC

Inteligentne kampanie produktowe wymagają dodania reklamy, ale może ona nie zawierać żadnej treści. W takiej sytuacji reklamodawca traci możliwości i kreacje są rzadziej wyświetlane w sieci reklamowej. Należy sprawdzić, czy w grupie reklam została dodana pełna wersja reklamy (z tekstami, nagłówkiem oraz grafiką).

37. REMARKETING

Inteligentne kampanie produktowe opierają się nie tylko na wyszukiwarce, lecz także na sieci reklamowej i kierowaniu na listy remarketingowe. Kluczowe jest zatem, aby ustawienia remarketingu dynamicznego były prawidłowe, a kod remarketingowy zawierał wszystkie niezbędne parametry. Aby sprawdzić stan ustawień remarketingu, należy przejść do zakładki „Narzędzia i ustawienia” → „Zarządzanie odbiorcami” →„Twoje źródła danych”. W sekcji dotyczącej tagu Google Ads znajduje się przycisk „Szczegóły”, który wskaże potencjalne problemy z tagiem remarketingowym.

38. GOOGLE MERCHANT CENTER

Feed produktowy dodany na koncie Google Merchant Center stanowi podstawę działania kampanii produktowej (zarówno tej standardowej, jak i inteligentnej). Ważne jest zatem, aby produkty na koncie GMC były zaakceptowane. Jeśli wśród nich znajdują się odrzucone, należy je poprawić, żeby zmienił się ich status. Część z nich może nie mieć wymaganych atrybutów, co również pogarsza widoczność reklam produktowych. Warto sprawdzić wszystkie informacje zawarte w sekcji „Diagnostyka” na koncie Merchant Center, aby przeanalizować produkty, które wymagają poprawy.

GOOGLE ANALYTICS

Oprócz konta Google Ads warto również przyjrzeć się kilku kwestiom dotyczącym narzędzia Google Analytics, które wpływają na ocenę skuteczności
kampanii.

39. POŁĄCZENIE Z KONTEM GOOGLE ADS

Wydaje się to banalne, ale zdarza się, że konta nie są połączone lub zmienił się widok danych w Google Analytics, który nie został zaktualizowany w ustawieniach połączenia kont. Finalnie na koncie Google Ads nadal widać wtedy dane z kampanii, ale w Google Analytics – już niestety nie.

40. AUTOTAGOWANIE

Pozwala na automatyczne zaciąganie danych z konta Google Ads bez konieczności tworzenia własnego tagowania i dodawania go do każdego adresu URL w reklamie. Daje to oszczędność czasu i więcej danych jakościowych z Google Ads w Google Analytics. Niemniej zdarza się, że autotagowanie nie jest włączone i tym samym tracimy dane jakościowe dotyczące ruchu płatnego. Opcje tagowania znajdziesz w zakładce „Ustawienia konta” → „Automatyczne tagowanie”.

PODSUMOWANIE

Powyższe elementy są kluczowe w ocenie stanu konta Google Ads, jednak artykuł na pewno nie wyczerpuje tematu. Każda opcja może w większym lub mniejszym stopniu wpływać na wyniki Twoich działań, ale wszystko zależy od ustawień danej kampanii. Ponadto nie każde ustawienie jest błędne – liczą się też typ kampanii oraz cel, jaki chcesz osiągnąć. W trakcie audytu zawsze należy mieć na uwadze właśnie cel kampanii i pod tym kątem analizować jej ustawienia. Powodzenia!

Dostęp do checklisty znajdziesz tutaj.

Artykuł ukazał się w magazynie Marketer+, 6(50) listopad-grudzień 2021 (s. 102-114)

3 komentarze

 • Łukasz Kalbarczyk

  8 września 2022 at 07:07

  Niby się o tym wie, ale jak się ma taką listę, to szybciej się ogarnia – dodałem sobie do pocket. ;)
  BTW Ad. pkt. 26 – Ad Strength dotyczy wyłącznej 1 z 3 składowych, Wyniku Jakości “Trafność reklamy”, czy Ad Strength zastępuję “Wynik jakości”?

  Reply

  • Marcin Wsół

   8 września 2022 at 09:13

   Dzięki :)
   Ad Strength to zupełnie nowa miara, więc nie zastąpi Wyniku Jakości :) Ponadto AS nie wpływa na widoczność reklam – po prostu system informuje, czy zasoby reklamy są skuteczne pod kątem klikalności, a nie zawsze będą. I nie wpływa to również na koszty kliknięć.

   Reply

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy kampanii Google Ads?

Napisz do mnie i sprawdź jak mogę Ci pomóc :)

➡️KONTAKT⬅️

This will close in 40 seconds